Ex-libris a la Biblioteca del Seminari

Ex-libris desconegut Seguim la nostre col·lecció d’ex-libris a la biblioteca amb un de ben curiòs i enigmàtic. Un ex-libris que ens marca una propietari, però del qual no en sabem res, ni el nom, ni el cognom, ni la procedència.Només en coneixem tres sigles JJT…